Visie / Missie


Onze visie
Mentaal en fysiek fitte medewerkers zijn gezonder, energieker en productiever en zorgen voor betere bedrijfsresultaten. We worden niet alleen fitter door vaker te sporten, maar ook door minder te zitten, beter te slapen en gezond(er) te eten. Het is bewezen dat je de beste resultaten behaalt door kleine, haalbare gedragsdoelen te stellen, deze met aandacht uit te voeren en jezelf daarvoor te belonen.

 

Onze missie
Wij maken Nederlandse bedrijven, groot en klein, gezonder, fitter en productiever.
Wij laten zien wat de concrete resultaten van ons fitplan zijn.
Wij helpen ondernemend Nederland om te investeren in fitte werknemers.
Wij dagen alle werkende Nederlanders uit om mee te doen.
Wij werken mee aan een gezond en fit Nederland.